Fakturačné a identifikačné údaje

AGROKOM – PLUS, spol. s r.o.
Pod Hrádkom 30
080 05 Prešov

IČO: 36 450 642
IČ DPH: SK 202 000 605 4

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10712/P

Sídlo spoločnosti

Agrokom - Plus, spol. s r.o.
Pod Hrádkom 30
08005 Prešov

Tel./fax: 051-7748238
E-mail: agrokom@agrokom.sk

Stredisko Michalovce

Hospodársky dvor Meďov
07101 Michalovce

E-mail: petro@agrokom.sk,
            sklad_mi@agrokom.sk